رایگان ,کلاس ,آموزش ,خانه تنیس ,استاد رزاقی ,آموزش پینگ

آموزش پینگ پنگ با مربی گری استاد رزاقی و اسدی در خانه تنیس روی میز قم آغاز شد

زمان برگزاری کلاس روز های فرد ساعت 19 تا  21 (2ساعت)

مژده سه جلسه اول آموزش رایگان میباشد.

استفاد از سونا خشک و دوش آب گرم برای عزیزان به طور رایگان برقرار است

برگزاری مسابقه هفتگی برای بازیکنان پنجشنبه ها داخل کلاس برقرا میباشد

همچنین بازیکنان کلاس میتوانند به صورت رایگان

هر جلسه با دستگاه پرتاپ توپ تمرین داشته باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : خانه تنیس روی میز استان قم
برچسب ها : رایگان ,کلاس ,آموزش ,خانه تنیس ,استاد رزاقی ,آموزش پینگ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : آموزش پینگ پنگ با مربی گری استاد رزاقی و اسدی در خانه تنیس روی میز قم آغاز شد